Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

 • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 317 gości oraz 0 użytkowników.

Wstęp

menu i ustawienia 001debug 004

W tym artykule znajdziesz informacje jak samodzielnie konfigurować Mugena. Chodzi tu o plik mugen.cfg z folderu data twojego Mugena. Warto samemu sprawdzić wszystkie opcje i skonfigurować Mugena pod kątem własnego sprzętu. W tym pliku znajdziesz więcej opcji niż te dostępne w opcjach gry opisane w artykule: Menu i ustawienia gry.

Przypominam że znak ";" oznacza "wiersz komentarza" i Mugen nie bierze pod uwagę niczego co jest po tym znaku wpisane.

mugen-win-PL.cfg - Spolszczony plik konfiguracyjny Win Mugena, żeby go używać należy zastąpić nim oryginalny plik mugen.cfg.

plugins.rar - Pluginy do Win Mugena poprawiające działanie muzyki.


[Options] opcje dostępne z poziomu gry

menu i ustawienia 004

Część zawierająca podstawowe opcje, które można ustawić z poziomu gry, dodatkowo zawiera link do aktywnego motywu. Więcej znajdziesz w: Menu i ustawienia gry, Modyfikacje wyglądu - Motyw i ScreenPack, Wstęp do Mugena - opis plików i folderów.

[Options] ;Podstawowe opcje dostępne z poziomu gry.

;Poziom trudności
Difficulty = 8

;Ilość życia [%]
Life = 100

;Czas walki
Time = 99

;Szybkość gry:
; wolniej - [-9 do -1]
; normalnie - [0]
; szybciej - [1 do 9]
GameSpeed = 0

;Głośność dźwięków Wav i Midi
WavVolume = 50
MidiVolume = 50

;Ilość życia walcząc 1vs2 [%]
Team.1VS2Life = 150

;Kondycja drużyny dla trybu Team gdy gracz ginie:
; 1 – jeden gracz przegrywa -> koniec walki
; 0 - jeden gracz przegrywa -> drugi walczy dalej sam
Team.LoseOnKO = 1

;Konfiguracja motywów:
;Wpisz ścieżkę do pliku odpowiedzialnego za motyw (system.def)
;Możesz używać kilku motywów zamiennie poprzedzając wpisy znakiem ";" 
;i usuwając znak kiedy chcesz używać konkretnego motywu. 
;Jednak to tylko jedna z możliwości.
;motif = data/cvs2/system.def
;motif = data/dbz/system.def 
motif = data/system.def

[Rules] ładowanie paska energii i obrona

[Rules] ;Ogólne założenia związane z szybkością ładowania się powerbara i obroną.

;Obecnie jedyny dostępny tryb.
GameType = VS

;Mnożnik zadawanych obrażeń i uzyskiwanej w ten sposób energii 
;np. jeśli ustawisz wartość na 3 to za atak zadający 10 obrażeń dostajesz 30 energii.
Default.Attack.LifeToPowerMul = .7

;Tak jak wyżej, ale odnosi się do osoby atakowanej.
;Te dwa mnożniki łączą się z wartościami "getpower" i "givepower" w pliku CNS postaci.
Default.GetHit.LifeToPowerMul = .6

;Mnożnik obrażeń zadawanych przez "supers" łączone w combosy.
;Duża liczba oznacza, zmniejszenie zadawanych obrażeń. 
; 1 - domyślna (normalna) wartość zadawanych obrażeń.
Super.TargetDefenceMul = 1.5

[Config] optymalizacja Mugena pod kątem sprzętu

[Config] ;Opcje pozwalające zoptymalizować mugena pod kątem sprzętu na jakim grasz.

;Szybkość gry. Domyślnie 60 klatek na sekundę.
GameSpeed = 60

; 1 - włącza cienie w grze. 
; 0 - wyłączenie cieni może poprawić płynność działania gry na słabszych komputerach.
DrawShadows = 1

;Ilość dozwolonych efektów "afterimage" pokazywanych jednocześnie.
;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 1)
AfterImageMax = 8

;Maksymalna liczba spritów warstwowych wyświetlanych jednocześnie.
;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 32)
LayeredSpriteMax = 128

;Liczba dozwolonych "explode".
;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 8)
ExplodMax = 64

;Liczba dozwolonych "system explode".
;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 8)
SysExplodMax = 48

;Liczba dozwolonych "helpers".
;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 4, max 56).
HelperMax = 32

;Liczba dozwolonych "projectiles".
;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 5)
PlayerProjectileMax = 50

; 1 - pierwszy raz uruchamiasz mugena.
FirstRun = 1

[Debug] opcje trybu Debug

debug 001

Część zawierająca ustawienia trybu Debug, po więcej informacji zobacz: Tryb Debug.

[Debug] ;Opcje związane z uruchamianiem mugena w trybie "Debug mode"

; 1 - mugen zostaje uruchomiony domyślnie w trybie debug.
; O - wyłącza domyślne uruchamianie mugena w debug mode.
Debug = 0

; 1 - możliwość uruchomienia trybu debug po wciśnięciu Ctrl+D.
; 0 - wyłączenie skrótu klawiszowego Ctrl+D.
AllowDebugMode = 0

; 1 - debug keys (spacja, F1-F4) zawsze działają.
; 0 - debug keys działają tylko w trybie debug.
AllowDebugKeys = 0

; 1 - uruchamia mugena w maksymalnej szybkości.
; 0 - uruchamia mugena w domyślnej szybkości.
Speedup = 0

;Domyślna arena na szybką walkę w trybach versus.
StartStage = stages/stage0.def

[Video Win] opcje graficzne

[Video Win] ;Opcje graficzne

;Rozdzielczość mugena. Jeśli Twoja karta graficzna ma problemy z poprawnym
;wyświetlaniem grafiki użyj rozdzielczości 320x240.
Width = 640
Height = 480

;Głębia kolorów, w jakiej uruchamiany jest MUGEN. Domyślnie 16 bit.
; 16 - najlepsza
; 24,32 - wolniejsza
; 8 - najgorsza
Depth = 16

; 1 - dopasowuje wielkość ekranu do wybranej rozdzielczości.
; 0 - wyłącza automatyczne rozciąganie ekranu.
Stretch = 1

;Wybór filtrów poprawiających grafikę. Zalecane dla szybszych komputerów.
; 0 - wyłączone filtry
; 1 - wygładzone i wyostrzone krawędzie
; 2 - piękne rozmycie tekstur
; 3 - linie znane z automatów
; 4 - hi-res - podbija rozdzielczość
DoubleRes = 2

;DirectX mode
; Hardware / Software - Fullscreen mode (tryb pełnoekranowy)
; Windowed / Overlay - Window mode (mugen w oknie)
; Overlay - Szybszy tryb od Window mode, obsługiwany przez niektóre karty graficzne.
; Safe - Użyj Safe mode jeśli gra nie uruchamia się w innych trybach.
; None - Brak obsługi DirectX
DXmode = Hardware

; 1 - pozioma synchronizacja obrazu. Likwiduje migotanie ekranu.
; 0 - jeśli BlitMode = PageFlip.
VRetrace = 0

;Metoda wyrysowywania obrazu
; Normal - normalnie
; PageFlip - zastępowanie klatek
BlitMode = PageFlip

[Sound Win] opcje dźwiękowe

[Sound Win] ;Opcje muzyczne

; 1 - włącza muzykę i głosy w grze.
; 0 - muzyka wyłączona.
Sound = 1

; 1 - dźwięk stereo.
; 0 - wyłącza efekty stereo.
StereoEffects = 1

;Im mniejsza wartość tym bardziej dźwięki są oddalone przy StereoEffects = 1
;im większa tym bliżej środka areny są dźwięki
PanningWidth = 240

 ; 1 - zamienia lewy i prawy kanał na karcie muzycznej.
 ; 0 - nie zamienia kanałów stero.
ReverseStereo = 0

;Wave device:
; NONE - Brak wave device
; AUTO - Automatyczne wykrywanie
; DX? - DirectSound (zmień ? na wartość od 0 do 9)
; DXA? - DirectSound + Allegro mixer (zmień ? na wartość device od 0 do 9)
; WAVEOUTA - High-quality wave-out
; WAVEOUTB - Low-quality wave-out
WavDevice = Auto

;Voice Channels (Kanały dźwiękowe). Wartość od 1 do 16.
;Jeśli jakość dźwięku jest słaba, spróbuj ustawić mniejszą ilość (8 lub 4)
WavChannels = 12

;Maksymalna liczba dźwięków używanych dla MOD sounds. Wartość ModVoices musi 
;być mniejsza od WavChannels. W przeciwnym razie muzyka nie będzie odgrywana.
ModVoices = 6

;Midi device:
; NONE - Brak midi device
; AUTO - Automatyczne wykrywanie
; MAPPER - MIDI Mapper
; MID? - MIDI Device (zmień ? na wartość od 0 do 9)
; DIGMID - Allegro's Digimid driver
MidiDevice = Auto

;Regulacja głośności dla wszystkich dźwięków wav.
;Wartość od 0 do 255.
MasterWavVolume = 255

;Regulacja głośności wav, midi, mods i CD audio:
;Wartość od 0 do 255. 
;Dla CDAVolume żeby uzyskać niezmienioną głośność dźwięku wpisz -1
WavVolume = 128
MidiVolume = 192
MP3Volume = 255
ModVolume = 80
CDAVolume = -1

;1 - włącz / 0 - wyłącz obsługiwane formaty dźwięku MIDI, MP3, MOD i CD.
PlayMIDI = 1
PlayMP3 = 1
PlayMOD = 1
PlayCDA = 1

;Jeśli masz więcej niż jeden CD-ROM ustaw literę do niego przypisaną.
;np. CDADevice = E:\
; Puste pole - wybiera domyślny napęd CD-ROM.
CDADevice =

;1 - włącza / 0 - wyłącza muzykę podczas zrzucania mugena do paska.
PauseBGMOnDefocus = 1

;Lista kompatybilnych z Winampem pluginów.
;plugin = plugins/nazwa pluginu, lista formatów obsługiwanych przez plugin.
;Jeżeli muzyka nie zapętla się prawidłowo dodajemy looptype=1 lub 2 np.
;plugin = looptype=1, plugins/mój_plugin.dll, mp3, mp2, mpg
plugin = looptype=2, plugins/in_mp3.dll, mp3, mp2, mpg
plugin = plugins/in_bass.dll, s3m,xm,it,mod
plugin = plugins/in_cube.dll, adx
plugin = plugins/in_vorbis.dll, ogg

Win Mugen do odtwarzania muzyki obsługuje pluginy z Winampa, ale muzyka w MP3 nawet przy idealnych ustawieniach potrafi się zacinać. Dzięki pluginom możesz zastąpić ją niekonfliktowymi formatami np. adx lub mod. Pluginy możesz dodatkowo konfigurować za pomocą Wiersza poleceń. Dla ułatwienia możesz skorzystać z naszej paczki sprawdzonych pluginów.

plugins.rar - Pluginy do Win Mugena poprawiające działanie muzyki.


[Misc] zużycie pamięci systemowej

[Misc] ;Opcje zmniejszające zużycie pamięci systemowej, kosztem dłuższych loadingów:

;Ilość postaci trzymanych dodatkowo w pamięci casche.
PlayerCache = 0

; 1 - zezwala na precaching, zmniejszający loadingi pomiędzy walkami. 
;Optymalna wartość PlayerCache = 4 gdy Precache = 1.
Precache = 0

; 1 - zwiększone buforowanie spritów i dźwięków.
; 0 - wyłączenie opcji zmniejsza zużycie pamięci systemowej.
BufferedRead = 0

; 1 - Uwalnia plik system.def z pamięci zawsze, gdy jest to możliwe,
;zmniejszając zużycie pamięci systemowej, kosztem dłuższych loadingów.
UnloadSystem = 0

; 1 - włącza pauzę, gdy minimalizujemy mugena.
; 0 - pozwala działać mugenowi w tle.
PauseOnDefocus = 1

[Arcade] ustawienia inteligencji przeciwników

[Arcade] ;Palety kolorów i Inteligencja postaci:

; 1 - losowe wybieranie palety kolorów dla postaci
; 0 - domyślnie wybierana jest paleta zapisana w pal.defaults
AI.RandomColor = 1

;AI.Cheat mode
; 1 - włączone (poprawia AI przeciwnika)
; 0 - wyłączone
AI.Cheat = 1

;AI ramping w trybie ARCADE. Dla obu poniższych parametrów, pierwszy numer
;odnosi się do liczby wygranych walk, a drugi wyrównuje poziom trudności AI.
;Poziom trudności jest sumą Difficulty ustawionego w opcjach gry i wartości
;wyrównanej w poszczególnych walkach.
; AIramp.start = start_match, start_diff
; AIramp.end = end_match, end_diff
;np. jeśli ustawisz:
; AIramp.start = 2,0
; AIramp.end = 4,2
;to w ciągu 6 walk poziom trudności wyniesie: 4,4,4,5,6,6
arcade.AIramp.start = 2, 0
arcade.AIramp.end = 4, 2

;AI ramping w trybach Team
team.AIramp.start = 1, 0
team.AIramp.end = 3, 2

;AI ramping w trybie Survival
survival.AIramp.start = 0, -3
survival.AIramp.end = 16, 4

[Input] ustawienia sterowania dostępne z poziomu gry

menu i ustawienia 007

Opcje, które można ustawić z poziomu gry, więcej w: Menu i ustawienia gry.

[Input] ;Konfiguracja sterowania dostępna z poziomu gry

P1.UseKeyboard = 1
P2.UseKeyboard = 1
;Rodzaj Joysticka:
;0 - Wyłączone
;1 - Autowykrywanie
;4 - 4 przyciskowy
;6 - 6 przyciskowy
;8 - 8 przyciskowy
;20 - Sidewinder
;21 - SNESKey
;22 - PSX pad
;23 - N64 pad
P1.Joystick.type = 1
P2.Joystick.type = 1
; 1 - włącza obsługę force feedback (tylko w DOS)
ForceFeedback = 0  

;P1 Konfiguracja klawiszy
[P1 Keys]
Jump  = 200
Crouch = 208
Left  = 203
Right = 205
A   = 44
B   = 45
C   = 46
X   = 30
Y   = 31
Z   = 32
Start = 2

;P2 Konfiguracja klawiszy
[P2 Keys]
Jump  = 76
Crouch = 80
Left  = 79
Right = 81
A   = 82
B   = 75
C   = 71
X   = 83
Y   = 77
Z   = 73
Start = 3

[P1 Joystick]
Jump  = 1
Crouch = 2
Left  = 3
Right = 4
A   = 5
B   = 6
C   = 9
X   = 7
Y   = 8
Z   = 10
Start = 13

[P2 Joystick]
Jump  = 1
Crouch = 2
Left  = 3
Right = 4
A   = 5
B   = 6
C   = 9
X   = 7
Y   = 8
Z   = 10
Start = 13

[P1 Joystick Win]
Jump  = 1
Crouch = 2
Left  = 3
Right = 4
A   = 7
B   = 6
C   = 10
X   = 8
Y   = 5
Z   = 12
Start = 14

[P2 Joystick Win]
Jump  = 33
Crouch = 34
Left  = 35
Right = 36
A   = 39
B   = 38
C   = 42
X   = 40
Y   = 37
Z   = 44
Start = 46

Napisz komentarz w tym Artykule