Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

  • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 287 gości oraz 0 użytkowników.

[Sound Win] opcje dźwiękowe

[Sound Win] ;Opcje muzyczne

; 1 - włącza muzykę i głosy w grze.
; 0 - muzyka wyłączona.
Sound = 1

; 1 - dźwięk stereo.
; 0 - wyłącza efekty stereo.
StereoEffects = 1

;Im mniejsza wartość tym bardziej dźwięki są oddalone przy StereoEffects = 1
;im większa tym bliżej środka areny są dźwięki
PanningWidth = 240

 ; 1 - zamienia lewy i prawy kanał na karcie muzycznej.
 ; 0 - nie zamienia kanałów stero.
ReverseStereo = 0

;Wave device:
; NONE - Brak wave device
; AUTO - Automatyczne wykrywanie
; DX? - DirectSound (zmień ? na wartość od 0 do 9)
; DXA? - DirectSound + Allegro mixer (zmień ? na wartość device od 0 do 9)
; WAVEOUTA - High-quality wave-out
; WAVEOUTB - Low-quality wave-out
WavDevice = Auto

;Voice Channels (Kanały dźwiękowe). Wartość od 1 do 16.
;Jeśli jakość dźwięku jest słaba, spróbuj ustawić mniejszą ilość (8 lub 4)
WavChannels = 12

;Maksymalna liczba dźwięków używanych dla MOD sounds. Wartość ModVoices musi 
;być mniejsza od WavChannels. W przeciwnym razie muzyka nie będzie odgrywana.
ModVoices = 6

;Midi device:
; NONE - Brak midi device
; AUTO - Automatyczne wykrywanie
; MAPPER - MIDI Mapper
; MID? - MIDI Device (zmień ? na wartość od 0 do 9)
; DIGMID - Allegro's Digimid driver
MidiDevice = Auto

;Regulacja głośności dla wszystkich dźwięków wav.
;Wartość od 0 do 255.
MasterWavVolume = 255

;Regulacja głośności wav, midi, mods i CD audio:
;Wartość od 0 do 255. 
;Dla CDAVolume żeby uzyskać niezmienioną głośność dźwięku wpisz -1
WavVolume = 128
MidiVolume = 192
MP3Volume = 255
ModVolume = 80
CDAVolume = -1

;1 - włącz / 0 - wyłącz obsługiwane formaty dźwięku MIDI, MP3, MOD i CD.
PlayMIDI = 1
PlayMP3 = 1
PlayMOD = 1
PlayCDA = 1

;Jeśli masz więcej niż jeden CD-ROM ustaw literę do niego przypisaną.
;np. CDADevice = E:\
; Puste pole - wybiera domyślny napęd CD-ROM.
CDADevice =

;1 - włącza / 0 - wyłącza muzykę podczas zrzucania mugena do paska.
PauseBGMOnDefocus = 1

;Lista kompatybilnych z Winampem pluginów.
;plugin = plugins/nazwa pluginu, lista formatów obsługiwanych przez plugin.
;Jeżeli muzyka nie zapętla się prawidłowo dodajemy looptype=1 lub 2 np.
;plugin = looptype=1, plugins/mój_plugin.dll, mp3, mp2, mpg
plugin = looptype=2, plugins/in_mp3.dll, mp3, mp2, mpg
plugin = plugins/in_bass.dll, s3m,xm,it,mod
plugin = plugins/in_cube.dll, adx
plugin = plugins/in_vorbis.dll, ogg

Win Mugen do odtwarzania muzyki obsługuje pluginy z Winampa, ale muzyka w MP3 nawet przy idealnych ustawieniach potrafi się zacinać. Dzięki pluginom możesz zastąpić ją niekonfliktowymi formatami np. adx lub mod. Pluginy możesz dodatkowo konfigurować za pomocą Wiersza poleceń. Dla ułatwienia możesz skorzystać z naszej paczki sprawdzonych pluginów.

plugins.rar - Pluginy do Win Mugena poprawiające działanie muzyki.

Napisz komentarz w tym Artykule