Polish

Konstrukcja scenorysu

Schemat scen

Ważnym elementem jest grupa [SceneDef], czyli definicja scen, coś jak plik DEF postaci, zawiera odnośnik do pliku SFF.

Sceny następują po kolei od numeru 0, [Scene 0], [Scene 1], [Scene 2], itd. Mogą pojawić się dodatkowe elementy, jak np. animacje, mogą być dodane pod daną sceną w której są użyte, na samym końcu, lub na początku pliku, obojętne.

Przykładowy schemat:

[SceneDef] ; definicja scen, adresy plików: SFF, SND, FNT, itd. 
...
[Scene 0] ; ustawienia sceny nr 0, czas trwania, efekty, animacje, dźwięki, muzyka, tekst, itd.
...
[Begin Action 0] ; animacja 0, przykładowo użyta w scenie 0
...
[Scene 1] ; ustawienia sceny nr 1
...
[Scene 2] ; ustawienia sceny nr 2
...
[Scene 3] ; ustawienia sceny nr 3
...
[Begin Action 1] ; animacja 1
...
[Begin Action 2] ; animacja 2
...
[Begin Action 3] ; animacja 3
...

 

Schemat warstw

Każda scena składa się z warstw (layer), warstw może być 100 z numerami od 0 do 99. Numer warstwy ma wpływ na kolejność wyświetlania grafiki, każda kolejna warstwa jest nakładana na poprzednią, warstwa layer1 przykryje warstwę layer0, itd. Kolejność zapisu warstw nie ma znaczenia, np. layer0 może być nad lub pod layer1, ważny jest numer warstwy.

Przykładowy schemat:

[Scene 0]
layerall.pos = 

layer0.starttime =
layer0.anim =
layer0.offset =
layer0.endtime =

layer1.starttime =
layer1.anim =
layer1.offset =
layer1.endtime =

layer2.starttime =
layer2.anim =
layer2.offset =
layer2.endtime =

Napisz komentarz w tym Artykule