Polish

Logowanie 

Ostatnio na Forum 

 • Brak postów do publikacji.

Nowiny z Internetu 

Reklama 

button rpgmakerbutton szowelbutton gamestiabutton tsukurubutton fantasybestarium manganimebutton kyaaretrobuttonrmtekabutton 1

Kto jest on-line 

Odwiedza nas 264 gości oraz 0 użytkowników.

Wstęp

konfiguracja mugena 01konfiguracja mugena 02

W tym artykule znajdziesz informacje jak samodzielnie konfigurować Mugena. Chodzi tu o plik mugen.cfg z folderu data twojego Mugena. Warto samemu sprawdzić wszystkie opcje i skonfigurować Mugena pod kątem własnego sprzętu. W tym pliku znajdziesz więcej opcji niż te dostępne w opcjach gry opisane w artykule: Menu i ustawienia gry.

Przypominam że znak ";" oznacza "wiersz komentarza" i Mugen nie bierze pod uwagę niczego co jest po tym znaku wpisane.

mugen-1.0-PL.cfg - Spolszczony plik konfiguracyjny Mugena 1.0, żeby go używać należy zastąpić nim oryginalny plik mugen.cfg.


[Options] opcje dostępne z poziomu gry

konfiguracja mugena 04

Część zawierająca podstawowe opcje, które można ustawić z poziomu gry, dodatkowo zawiera link do aktywnego motywu. Więcej znajdziesz w: Menu i ustawienia gry, Modyfikacje wyglądu - Motyw i ScreenPack, Wstęp do Mugena - opis plików i folderów.

[Options] ;Podstawowe opcje dostępne z poziomu gry.

 ;Poziom trudności.
Difficulty = 4

 ;Ilość życia [%].
Life = 100

 ;Czas walki.
Time = 99

 ;Szybkość gry:
 ; wolniej - [-9 do -1],
 ; normalnie - [0],
 ; szybciej - [1 do 9].
GameSpeed = 0

 ;Ilość życia walcząc 1vs2 [%].
Team.1VS2Life = 150

 ;Kondycja drużyny dla trybu Team gdy gracz ginie:
 ; 1 – jeden gracz przegrywa -> koniec walki,
 ; 0 - jeden gracz przegrywa -> drugi walczy dalej sam.
Team.LoseOnKO = 0

 ;Konfiguracja motywów:
 ;Wpisz ścieżkę do pliku odpowiedzialnego za motyw (system.def).
 ;Możesz używać kilku motywów zamiennie poprzedzając wpisy znakiem ";",
 ;i usuwając znak kiedy chcesz używać konkretnego motywu. 
 ;Jednak to tylko jedna z możliwości.
;motif = data/system.def
;motif = data/kfm/system.def
;motif = data/big/system.def
motif = data/mugen1/system.def

[Rules] ładowanie paska energii i obrona

[Rules] ;Ogólne założenia związane z szybkością ładowania się powerbara i obroną.

;Obecnie jedyny dostępny tryb.
GameType = VS

 ;Mnożnik zadawanych obrażeń i uzyskiwanej w ten sposób energii 
 ;np. jeśli ustawisz wartość na 3 to za atak zadający 10 obrażeń dostajesz 30 energii.
Default.Attack.LifeToPowerMul = .7

 ;Tak jak wyżej, ale odnosi się do osoby atakowanej.
 ;Te dwa mnożniki łączą się z wartościami "getpower" i "givepower" w pliku CNS postaci.
Default.GetHit.LifeToPowerMul = .6

 ;Mnożnik obrażeń zadawanych przez "supers" łączone w combosy.
 ;Duża liczba oznacza, zmniejszenie zadawanych obrażeń. 
 ; 1 - domyślna (normalna) wartość zadawanych obrażeń.
Super.TargetDefenceMul = 1.5

[Config] optymalizacja Mugena pod kątem sprzętu

Standardowo grafika w Mugenie jest przygotowana dla rozdzielczości 320x240 i jej wielokrotności w standardzie 4:3.

Wiele osób popełnia błąd i zmienia rozdzielczość na większą niż 640x480 ale nie uwzględniając wielokrotności 320x240 (640x480 to 2 * 320x240) co może pogorszyć grafikę, ponieważ zmiana rozdzielczości tylko rozciąga obraz o rozmiarach 320x240. Standard 16:9 daje obraz panoramiczny, jednak kosztem przycięcią obrazu u góry i dołu dla rozciągniętego obrazu w standardzie 4:3.

[Config] ;Opcje pozwalające zoptymalizować Mugena pod kątem sprzętu na jakim grasz.

 ;Szybkość gry. Domyślnie 60 klatek na sekundę. Staraj się nie używać mniej niż 10,
 ;im wieksza liczba tym będzie szybciej.
GameSpeed = 60

 ;Rozdzielczość gry, szerokośc i wysokość,
 ;rekomendowane rozdzielczości to:
 ; 640x480  standardowa definicja 4:3,
 ; 1280x720  wysoka definicja (HD) 16:9,
 ; 1920x1080 Pełna wysoka definicja (Full HD) 16:9.
GameWidth = 1280
GameHeight = 720

 ;Preferowany język (ISO 639-1), przykładowy zapis: en, es, ja, pl.
 ;Zobacz http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes,
 ;inny wybrany język związany jest wyświetlanym tekstem np. [Quotes],
 ;jeżeli dla danego języka tekst został przygotowany np. [ja.Quotes].
Language = "en"

 ; 1 - włącza cienie w grze, 
 ; 0 - wyłączenie cieni może poprawić płynność działania gry na słabszych komputerach.
DrawShadows = 1

 ;Ilość dozwolonych efektów "afterimage" pokazywanych jednocześnie.
 ;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 1).
AfterImageMax = 16

 ;Maksymalna liczba spritów warstwowych wyświetlanych jednocześnie.
 ;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 32).
LayeredSpriteMax = 256

 ;Rozmiar bufora do dekompresji spritów w KB.
 ;Zwiększemie może poprawić wydajność jeżeli masz problem z płynnym wyświetleniem.
 ;wielu spritów jednocześnie, minimum to 256.
 ;Za duży bufor też może spowodować obniżenie osiągów.
SpriteDecompressionBufferSize = 16384

 ;Liczba dozwolonych wszystkich explodów jednocześnie, hitsparki też są wliczane.
 ;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 8).
ExplodMax = 256

 ;Liczba dozwolonych systemowych explodów.
 ;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 8).
SysExplodMax = 128

 ;Liczba dozwolonych helperów.
 ;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 4, max 56).
HelperMax = 56

 ;Liczba dozwolonych projekcji dla jednej postaci.
 ;Obniżenie tej wartości zmniejsza zużycie pamięci systemowej (min 5).
PlayerProjectileMax = 32

 ; 1 - pierwszy raz uruchamiasz mugena.
FirstRun = 1

[Debug] opcje trybu Debug

debug 001

Część zawierająca ustawienia trybu Debug, po więcej informacji zobacz: Tryb Debug.

[Debug] ;Opcje związane z uruchamianiem mugena w trybie "Debug mode".

 ; 1 - mugen zostaje uruchomiony domyślnie w trybie debug,
 ; 0 - wyłącza domyślne uruchamianie mugena w debug mode.
Debug = 0

 ; 1 - możliwość uruchomienia trybu debug po wciśnięciu Ctrl+D,
 ; 0 - wyłączenie skrótu klawiszowego Ctrl+D.
AllowDebugMode = 0

 ; 1 - debug keys (spacja, F1-F4) zawsze działają,
 ; 0 - debug keys działają tylko w trybie debug.
AllowDebugKeys = 0

 ; 1 - uruchamia mugena w maksymalnej szybkości,
 ; 0 - uruchamia mugena w domyślnej szybkości.
Speedup = 0

 ;Domyślna arena na szybką walkę w trybach versus.
StartStage = stages/stage0-720.def

[Video] opcje graficzne

[Video]
 ;Rozdzielczość ekranu gry, standardowo taka jak rozdzielczość gry,
 ;do zmiany wystarczy usunąć znak komentarza.
;Width = 1280
;Height = 720

 ;Głębia kolorów, w jakiej uruchamiany jest MUGEN,
 ;obecnie dostępne jest 16 bit.
Depth = 16

 ; 1 - pozioma synchronizacja obrazu. Likwiduje migotanie ekranu,
 ; 0 - jeśli BlitMode = PageFlip.
 ;Nie wspierany w Mugen 1.0
VRetrace = 0

 ; 1 - tryb pełnoekranowy (Fullscreen mode),
 ; 0 - mugen w oknie (Window mode).
FullScreen = 0

 ;Metoda wyrysowywania obrazu
 ; Normal - normalnie,
 ; PageFlip - zastępowanie klatek.
BlitMode = Normal

 ;Renderowanie obrazu.
 ; System - standardowe biblioteki SDL do renderowania (np. windib z Windows),
 ; DirectX - DirectX 5,
 ; OpenGLScreen - OpenGL, pozwala na zmiany rozdzielczości ekranu ale może być wolny.
RenderMode = System

[Sound] opcje dźwiękowe

[Sound] ;Opcje dźwiękowe

 ; 1 - włącza dźwięk w grze,
 ; 0 - dźwięk wyłączony.
Sound = 1

 ;Jakość próbkowania dźwieku w Hz, im wyższa tym lepsza jakość ale większe zużycie pamięci,
 ;rekomendowane: 22050, 44100, 48000.
SampleRate = 44100
 
 ;Bufor dźwiękowy obliczany jako 2^n, gdzie "n" zawiera się między 8 a 15.
 ;Im wiekszy bufor tym mniejsze użycie procesora ale wieksze opóźnienia dźwięku.
 ;Proponowany: 10 dla 22050 Hz, 11 dla 44100 Hz i 48000 Hz.
BufferSize = 11

 ; 1 - dźwięk stereo,
 ; 0 - wyłącza efekty stereo.
StereoEffects = 1

 ;Im mniejsza wartość tym bardziej dźwięki są oddalone przy StereoEffects = 1,
 ;im większa tym bliżej środka areny są dźwięki.
PanningWidth = 240

 ; 1 - zamienia lewy i prawy kanał na karcie muzycznej,
 ; 0 - nie zamienia kanałów stero.
ReverseStereo = 0

 ;Kanały dźwiękowe. Wartość od 1 do 16.
 ;Jeśli jakość dźwięku jest słaba, spróbuj ustawić mniejszą ilość (8 lub 4).
WavChannels = 12

 ;Regulacja głośności dla wszystkich dźwięków w % (0-100).
MasterVolume = 100

 ;Regulacja głośności dla efektów i głosów w % (0-100).
WavVolume = 80

 ;Regulacja głośności dla muzyki w % (0-100).
BGMVolume = 75

 ;Metoda stosowana do konwersji efektów dźwiękowych.
 ; SDL - bez interpolacji, niska jakość, niskie zużycie zasobów,
 ; libresample - ograniczona interpolacji, średnia/wysoka jakość, większe wykorzystanie zasobów.
SFXResampleMethod = libresample

 ;Jeżeli SFXResampleMethod = libresample,
 ; 0 - średnia jakość efektów,
 ; 1 - wysoka jakość efektów.
SFXResampleQuality = 0

 ;Jeżeli SFXResampleMethod = libresample,
 ; 0 - średnia jakość muzyki,
 ; 1 - wysoka jakość muzyki.
BGMResampleQuality = 0

[Music] ustawienia muzyki i pluginów

[Music] ;Ustawienia muzyki i pluginów

 ;Można użyć pluginów wbudowanych lub dodać nowe podając ścieżkę np. "plugins/plik.dll".
 ;Konfiguracja i dodawanie pluginów z parametrami wygląda następująco:
 ; plugin = 
 ; = <wartość>
 ; = <wartość>
 ; plugin = , 
 ; = <wartość>
 ; ...
 ;Parametry i ich wartości zależą od pluginu.

 
 ;Wbudowany plugin: mpg123,
 ;przeznaczony do plików MP3, obsługuje zapętlenia.
 ;Parametry:
 ;
 ; decoder = 
 ;Konkretny rodzaj dekodowania, ten parametr powinien być pominięty, chyba że wiesz co robisz,
 ;dostępne są:
 ; SSE, 3DNowExt, 3DNow, MMX, i586, i586_dither, i386, generic, generic_dither.
 ;
 ; rva = 
 ;Ustawienie ReplayGain, powtarzania, obsługuje miejscowe powtarzanie, dostępne są:
 ; off (standardowy, wyłącza ReplayGain), track, album.
 ;
 ; volume = <głośność>
 ;Ogólna regulacja głośności w %, określa skalę wyjściowej amplitudy dźwięku,
 ;wartości powyżej 100.0 nie są zalecane.
 ;
 ; extensions = , , ...
 ;Określenie które z rozszerzeń plików mają być przetwarzane przez ten plugin jako MP3, oddzielane przecinkami.
 ;Przykładowo: 
 ; extensions = mp3,mpeg3,mpe
 ;Pliki o rozszerzeniach: .mp3, .mpeg3, .mpe, będą obsługiwane przez ten plugin,
 ;jeżeli pominiesz wpisy, standardowo ustawione będzie rozszerzenie: mp3.

plugin = mpg123
rva = track
extensions =
volume = 100.0


 ;Plugin: vorbisplug
 ;Do odtwarzania plików OGG używa biblioteki libvorbisfile.
 ;Nie obsługuje plików o więcej niż 2 kanałach. 
 ;Parametry:
 ;
 ; rva = 
 ;Ustawienie ReplayGain, powtarzania, obsługuje miejscowe powtarzanie, dostępne są:
 ; off (standardowy, wyłącza ReplayGain), track, album.
 ;
 ; volume = <głośność>
 ;Ogólna regulacja głośności w %, określa skalę wyjściowej amplitudy dźwięku,
 ;wartości powyżej 100.0 nie są zalecane.
 ;
 ; extensions = , , ...
 ;Określenie które z rozszerzeń plików mają być przetwarzane przez ten plugin jako OGG, oddzielane przecinkami.
 ;Przykładowo: 
 ; extensions = ogg,vorbis,vorb
 ;Pliki o rozszerzeniach: .ogg, .vorbis, .vorb, bedą obsługiwane przez ten plugin,
 ;jeżeli pominiesz wpisy, standardowo ustawione będą: ogg,vorbis.

plugin = vorbisplug, plugins/vorbisplug.dll
rva = track
extensions = 
volume = 100.0


 ;Wbudowany plugin: sdlmix
 ;Obsługuje pliki MIDI, MODy i inne tego typu pliki włącznie z MikMod.
 ;Możliwe powtarzanie tylko od końca do początku, bez miejscowego.
 ;Parametry:
 ;
 ; midivolume = <głośność>
 ;Głośność plików MIDI w %, standardowo 100. 
 ; modvolume = <głośność>
 ;Głośność plików MOD w %, standardowo 100. 

plugin = sdlmix
midivolume =
modvolume = 

[Misc] zużycie pamięci systemowej

[Misc] ;Opcje wpływające na zużycie pamięci systemowej

 ;Ilość postaci trzymanych dodatkowo w pamięci cache,
 ;zmniejszenie może zwiekszyć czas wczytywania.
PlayerCache = 4

 ; 1 - zezwala na precaching, wczytywanie do pamięci postaci PlayerCache 
 ;jak najszybciej się da, zmniejszając czas wczytywania. 
 ;Optymalna wartość PlayerCache = 4 gdy Precache = 1.
Precache = 1

 ; 1 - zwiększone buforowanie spritów i dźwięków.
 ; 0 - wyłączenie opcji zmniejsza zużycie pamięci systemowej, zwieksza czas wczytywania.
BufferedRead = 1

 ; 1 - Uwalnia plik system.def z pamięci zawsze, gdy jest to możliwe,
 ;zmniejszając zużycie pamięci systemowej, kosztem dłuższych loadingów.
UnloadSystem = 0

 ;Ustawienie efektów dźwiekowych kiedy Mugen nie jest aktywny (np. okno jest w tle)
 ;Mute - wycisza efekty
 ;Play - odgrywa efekty dalej
SFXBackgroundMode = Play

 ;Ustawienie efektów dźwiekowych kiedy Mugen nie jest aktywny (np. okno jest w tle)
 ;w trybie pełnego ekranu i Mugen nie jest aktywny opcja jest ustawiona na Pause
 ;Mute - wycisza muzykę
 ;Play - odgrywa muzykę dalej
 ;Pause - zatrzymuje muzykę
BGMBackgroundMode = Play

[Arcade] ustawienia inteligencji przeciwników

[Arcade] ;Palety kolorów i inteligencja postaci:

 ; 1 - losowe wybieranie palety kolorów dla postaci
 ; 0 - domyślnie wybierana jest paleta zapisana w pal.defaults
AI.RandomColor = 1

 ;Komputer troche oszukuje, może wybierać komendy z CMD 
 ;bez wywoływania ich przyciskami tak jak zwykły gracz
 ; 1 - włączone (poprawia AI przeciwnika)
 ; 0 - wyłączone
AI.Cheat = 1

 ;AI ramping w trybie ARCADE. Dla obu poniższych parametrów, pierwszy numer
 ;odnosi się do liczby wygranych walk, a drugi wyrównuje poziom trudności AI.
 ;Poziom trudności jest sumą Difficulty ustawionego w opcjach gry i wartości
 ;wyrównanej w poszczególnych walkach.
 ; AIramp.start = start_match, start_diff
 ; AIramp.end = end_match, end_diff
 ;np. jeśli ustawisz:
 ; AIramp.start = 2,0
 ; AIramp.end = 4,2
 ;to w ciągu 6 walk poziom trudności wyniesie: 4,4,4,5,6,6
arcade.AIramp.start = 2, 0
arcade.AIramp.end  = 4, 2

 ;AI ramping w trybach Team
team.AIramp.start = 1, 0
team.AIramp.end  = 3, 2

 ;AI ramping w trybie Survival
survival.AIramp.start = 0, -3
survival.AIramp.end  = 16, 4

[Input] ustawienia sterowania dostępne z poziomu gry

konfiguracja mugena 05

Opcje, które można ustawić z poziomu gry, więcej w: Menu i ustawienia gry.

[Input] ;Konfiguracja sterowania dostępna z poziomu gry

P1.UseKeyboard = 1
P2.UseKeyboard = 1
 ;Rodzaj Joysticka:
 ; 0 - wyłączony
 ; 1 - włączony
P1.Joystick.type = 1
P2.Joystick.type = 1

;-------------------------------------------------------
 ;Konfiguracja klawiszy dostępna w opcjach.

[P1 Keys]
Jump  = 273
Crouch = 274
Left  = 276
Right = 275
A   = 44
B   = 46
C   = 47
X   = 108
Y   = 59
Z   = 39
Start = 13

[P2 Keys]
Jump  = 119
Crouch = 115
Left  = 97
Right = 100
A   = 102
B   = 103
C   = 104
X   = 114
Y   = 116
Z   = 121
Start = 117

[P1 Joystick]
Jump  = 1
Crouch = 2
Left  = 3
Right = 4
A   = 13
B   = 14
C   = 20
X   = 15
Y   = 16
Z   = 18
Start = 24

[P2 Joystick]
Jump  = 33
Crouch = 34
Left  = 35
Right = 36
A   = 41
B   = 42
C   = 48
X   = 43
Y   = 44
Z   = 46
Start = 50

Napisz komentarz w tym Artykule