Polish

[SceneDef] – grupa z plikami

[SceneDef] : (x)(tekst) Definicja scen, zawiera listę większości używanych plików.

spr = plik : (x)(tekst) Adres do używanego pliku SFF.

snd = plik : (tekst) Adres do używanego pliku SND.

font<liczba> = plik : (tekst) Adres do używanego pliku czcionki, można dodać 10 czcionek używając liczb od 0 do 9. Czcionki są wyszukiwane w katalogu scenorysu, jeżeli ich tam nie ma, Mugen szuka czcionki w folderze FONT.

startscene = numer : (liczba_c) Numer sceny od której scenorys startuje, parametr służy do testowania scenorysu. Jeżeli parametr nie zostanie użyty to Mugen przyjmie standardowe wartości. Standard to: startscene = 0.

Przykład:

[SceneDef]
spr = intro.sff
snd = intro.snd
font0 = font0.fnt
font1 = font1.def
startscene = 0

Napisz komentarz w tym Artykule